Kaito -projektin aloitus

KAITO ammattitutkintoa järjestää valtakunnallisesti 60 oppilaitosta, joissa vuosittain noin 1300 tutkintoa. Lahden diakonian instituutti järjesti lokakuussa 2016 kaikille oppilaitoksille kyselyn, jonka avulla kerättiin tietoa oppilaitosten toimintatavoista sekä suunnittelu- ja arviointoprosessista tutkintotilaisuuksiin liittyen.

kyselylomake-google

kyselyn-tiivistelma

 

Vastaa