Virtuaaliympäristön kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää virtuaaliympäristö, jossa olisi perehdytysmateriaalia sekä tutkinnonsuorittajille että -arvioijille. Virtuaaliympäristön suunnittelussa huomioimme NÄTKE-hankkeessa Finpedan kanssa toteutetun virtuaalipelin mahdollista edelleenkehittämistä.

Terveiset Carolalta!

Finpedan edustajan kanssa pidetyssä palaverissa on  pohdittu virtuaalipelin jatkokehittämistä, käyttöönottoprosessia ja käytettävyyden kehittämistä KAITO:n aineistojen suhteen.

Toivoisimme, että  saisimme kerättyä mahdollisimman paljon mielipiteitä pelin käyttökokemuksista. Mielipiteenne ovat meille tärkeitä pelin kehitystyössä.

Alla virtuaalipelin ohje

https://docs.google.com/document/d/1ohCnyT_Ye_ZN8RJ4jqLWFhNR6b-OXZFq0fxBIEXXj44/edit#

NÄTKE-hankkeet virtuaalipeli (Vaatii Chrome- selaimen)

https://rocket.meshmoon.com/nightly?id=3c9d79d6f41abb315b71a05478c54aaf

Ajankohtaista 21.4.2017 virtuaaliympäristön kehittämisessä

Yhdessä Finpedan kanssa luomme hankkeessa virtuaalisen näyttötutkinto-oppimisympäristön.

Virtuaalinen näyttötutkinto-oppimisympäristö perehdyttää tutkinnonsuorittajan ammatillisen näyttötutkintoprosessin kulkuun, prosessin toimijoihin ja laadittaviin dokumentteihin.

Tutkinnonsuorittajan virtuaalinen työtila ”kotipesä” puolestaan tukee näyttötutkintoprosessin aikaista kanssakäymistä ja prosessiin liittyvien dokumenttien hallintaa aina suunnitteluvaiheesta tutkintotilaisuuteen ja arviointikokoukseen.

Luodaan vuorovaikutteinen virtuaalinen 3D-näyttötutkintoympäristö, jossa opiskelija perehtyy KAITO-hankkeessa kehitettyyn koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon sekä näyttötutkintoprosessiin. Ympäristössä tutkinnonsuorittaja voi hoitaa kanssakäymisen prosessin muiden toimijoiden kanssa sekä täyttää näyttötutkintoon liittyvät lomakkeet ja dokumentit.

(Ajankohta: Huhti-kesäkuu 2017.)

Luokkatilat -linkki

 Ammattitaitovaatimukset– linkki

Vastaa