Terveisiä Opetushallituksesta!

Kaito-hanke oli esittelyssä 24.4. Opetushallituksen hankeryhmän ”Valtakunnallisten näyttötutkintoaineistojen kehittäminen” hankkeiden koordinaattoreiden tilaisuudessa. SDO:n lehtori Minna Cowell ja kehittämiskoordinaattori Anne-Maria Karjalainen (kuvassa) sekä opettaja Carola Lindgren-Niemi esittelivät  tilaisuudessa hankkeen etenemistä sekä virtuaaliympäristön demoversiota.

Hankkeen työskentely sai paljon positiivista palautetta: blogi avoimena työskentelyalustana nähtiin hyvänä ja ”nykyaikaisena” työskentelytapana: kenellä tahansa on mahdollisuus kommentoida kehitettäviä materiaaleja niiden eri kehitysvaiheissa. Myös kehitteillä oleva virtuaaliympäristö nähtiin hyväksi alustaksi koota tutkinnon suorittamiseen liittyvä materiaali mielekkäästi virtuaaliseen muotoon.

Vastaa