Terveisiä Opetushalllituksesta 2.

Ritva Kemppainen SDO Helsingin kampukselta ja Minna Cowell SDO Lahden kampukselta edustivat hanketta Opetushallituksen hankeverkostojen tapaamisessa 11.10.2017

Verkostotapaamisessa käsittelimme hankkeita kolmen kysymyksen pohjalta

 1. Kenelle hankkeen tuotokset on kohdennettu?
 2. Miten olette päässeet tavoitteisiinne?
 3. Mikä on mennyt mielestänne hyvin hankkeessa/ Mitä tekisit toisin?   Saimme lisäksi vahvan ohjauksen Tuula Sumkinilta päivittää hankkeen materiaalia reformin kielelle.

Hankkeen apumateriaalia

 1. Opettajille ohjeita videon tekoon

http://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/opettaja_nailla_ohjeilla_teet_hyvan_videon__katso_yle_uutisluokan_opetusvideot/9347161

2. EAT tukinnonsuorittajan opas

http://kaito.fi/wp-content/uploads/2017/01/AT-EAT-tutkinnon-suorittajan-opas.docx

3. MIPEÄT -arviointilomake

VERSIO; Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen_Tutkintosuunnitelma_Arviointi_MPEAT Kopio_2

Materiaalia arvioijille

 1. Sähköiset arviointilomakkeet
  Sähköiset arviointilomakeet ovat työn alla. Uusin versio lomakkeista löytyy arviointilomakkeiden A- kohdasta. KÄY TUTUSTUMASSA JA KOMMENTOI! Viimeisin versio
 2. Arvioinnin vaiheet
 3. Ohjeita arvioijille – videot arvioinnin vaiheittain:
  1. Valmistautuminen tutkintotilaisuuteen
  2. Tutkinnon suorittamisen suunnitelman vastaanottaminen
  3. Tutkintotilaisuuden arviointiaineiston kerääminen
  4. Arviointikeskusteluun ja arviointikokoukseen osallistuminen
  5. Arviointipäätös

KÄYTHÄN KATSOMASSA VIDEOT JA ANNA niistä palautetta, kiitos!

Virtuaaliympäristön kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää virtuaaliympäristö, jossa olisi perehdytysmateriaalia sekä tutkinnonsuorittajille että -arvioijille. Virtuaaliympäristön suunnittelussa huomioimme NÄTKE-hankkeessa Finpedan kanssa toteutetun virtuaalipelin mahdollista edelleenkehittämistä.

Terveiset Carolalta!

Finpedan edustajan kanssa pidetyssä palaverissa on  pohdittu virtuaalipelin jatkokehittämistä, käyttöönottoprosessia ja käytettävyyden kehittämistä KAITO:n aineistojen suhteen.

Toivoisimme, että  saisimme kerättyä mahdollisimman paljon mielipiteitä pelin käyttökokemuksista. Mielipiteenne ovat meille tärkeitä pelin kehitystyössä.

Alla virtuaalipelin ohje

https://docs.google.com/document/d/1ohCnyT_Ye_ZN8RJ4jqLWFhNR6b-OXZFq0fxBIEXXj44/edit#

NÄTKE-hankkeet virtuaalipeli (Vaatii Chrome- selaimen)

https://rocket.meshmoon.com/nightly?id=3c9d79d6f41abb315b71a05478c54aaf

Ajankohtaista 21.4.2017 virtuaaliympäristön kehittämisessä

Yhdessä Finpedan kanssa luomme hankkeessa virtuaalisen näyttötutkinto-oppimisympäristön.

Virtuaalinen näyttötutkinto-oppimisympäristö perehdyttää tutkinnonsuorittajan ammatillisen näyttötutkintoprosessin kulkuun, prosessin toimijoihin ja laadittaviin dokumentteihin.

Tutkinnonsuorittajan virtuaalinen työtila ”kotipesä” puolestaan tukee näyttötutkintoprosessin aikaista kanssakäymistä ja prosessiin liittyvien dokumenttien hallintaa aina suunnitteluvaiheesta tutkintotilaisuuteen ja arviointikokoukseen.

Luodaan vuorovaikutteinen virtuaalinen 3D-näyttötutkintoympäristö, jossa opiskelija perehtyy KAITO-hankkeessa kehitettyyn koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon sekä näyttötutkintoprosessiin. Ympäristössä tutkinnonsuorittaja voi hoitaa kanssakäymisen prosessin muiden toimijoiden kanssa sekä täyttää näyttötutkintoon liittyvät lomakkeet ja dokumentit.

(Ajankohta: Huhti-kesäkuu 2017.)

Luokkatilat -linkki

 Ammattitaitovaatimukset– linkki

Vierailu Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan kokouksessa

Lahden diakonian instituutin kehittämisvastaava Anne-Maria Karjalainen ja lehtori Minna Cowell vierailivat Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan kokouksessa 23.11.2016 Helsingin Postitalolla. Vierailun aikana tutkintotoimikunnan jäsenille kerrottiin hankkeen tavoitteista, hankeverkostosta, hankkeessa tähän mennessä tehdystä työstä ja esitettiin kutsu tutkintotoimikunnan jäsenistölle hankkeen ohjausryhmään.minna

Kaito -projektin aloitus

KAITO ammattitutkintoa järjestää valtakunnallisesti 60 oppilaitosta, joissa vuosittain noin 1300 tutkintoa. Lahden diakonian instituutti järjesti lokakuussa 2016 kaikille oppilaitoksille kyselyn, jonka avulla kerättiin tietoa oppilaitosten toimintatavoista sekä suunnittelu- ja arviointoprosessista tutkintotilaisuuksiin liittyen.

kyselylomake-google

kyselyn-tiivistelma