Hankkeen työpajat

 

 

Hankkeen ensimmäinen kehittämistyöpaja on 26.1.2017 Suomen Diakoniaopiston Helsingin kampuksella. Teemana tällöin arvioijien perehdytysmateriaali.

Ennen ensimmäistä yhteistä työpajaa jokainen hanketoimija järjestää paikallisen työpajan/työpajoja 1-2 kpl omien työelämäkumppaneidensa ja tutkinnon suorittajien kanssa liityen ko. teemaan ja tuo työpajassa syntyneet ideat/kysymykset/kehitämisen tulkoset tammikuun yhteiseen työpajaan.

1. KEHITTÄMISTYÖPAJA

Saimme vieraaksemme Näyttötutkintomestareiden kouluttajan Markku Rantakylän Haaga-Heliasta. Markku alusti työntekijäarvioijien perehdytyksestä työpajamme työskentelyä varten. Yhteisessä työpajassa kävimme läpi, mitä hankeverkoston omissa työpajoissa oli saatu aikaan. Totesimme, että meillä on jo olemassa olevaa hyvää materiaalia eri oppilaitoksissa ja päätimme hyödyntää sekä kehittää niitä eteenpäin hankkeen aikana.

Kävimme keskustelua NÄTKE -hankkessa toteutetusta virtuaaliympäristöstä ja sen mahdollisesta hyödyntämisestä KAITO- hankkeessa. Virtuaaliympäristö löytyy blogistamme. Toivomme mahdollisimman monen käyvän tutustumassa virtuaaliympäristöön ( vaatii Chrome -selaimen) ja kommentoivan siitä.

Seuraava työpajamme on 22.3. Helsingissa SDO:n kampuksella.

2. KEHITTÖMISTYÖPAJA

Hankkeen toinen  työpaja pidettiin  22.3. klo 10-16. Paikkana oli tuttu SDO:n Helsingin kampus, Lina-rakennus.

Ennen toista yhteistä työpajaamme  pidimme paikkakuntakohtaisia työpajoja, joissa olimme perehtyneet NÄTKE- hankkeen aikana toteutettuun virtuaaliympäristöön (kts. blogimme kohta Virtuaaliympäristön kehittäminen) tarkoituksenamme kartoittaa virtuaaliympäristön käyttökokemuksia.Käyttökokemukset ovat meille tärkeitä, jotta voisimme hankkeessamme miettiä, minkälainen virtuaaliympäristö olisi toimiva ja käyttäjäystävällinen.

Työpajassa kokosimme yhteen hankeverkoston omien työpajojen antia. Mukana työpajassamme meillä oli Finpedan Pasi Mattila kuulemassa toiveitamme uuteen hankkeeseen ja palautetta edellisen hankkeen virtuaaliympäristöstä.

Pasi esitteli meille laajasti mitä kaikkea Finpeda on kehittänyt liittyen vastaaviin ympäristöihin. Tämä oli hyvä pohjustus meidän työskentelylle ja innoitti tuomaan toiveita ja ehdotuksia virtuaaliympäristön kehittämiselle.

Kuvassa Oulun työpajaan osallistuneita.

Oulun työpajassa esiin tulleita ajatuksia:

  • Hyvänä nähdään tehtävä-osio, jossa tutkinnon suorittaja voi tarkistaa osaamisensa tutkinnon suorittamista ajatellen.
  • Tarpeettomana nähtiin avattaren muokaaminen, olisi vain erilliset avattaret esim. tutkinnon suorittaja, työelämän arvioija/työntekijä, työelämän arvioija/työnantaja.
  • Peli varmasti motivoi, tsemppaa nuoria, työryhmän aikuiset eivät olleet kovin innostuneita ”pelialustasta”. Ehdotuksena, että voisi valita joko pelaamisen tai suoraan asiasisältöihin menemisen.
  • Visuaaliseen ilmeeseen toivottiin panostamista.
  • Ohjeet peliin toivottiin avautuvan heti, eli ohjeistus samassa näkymässä kuin pelikenttä.

Päätimme edetä työskentelyssämme niin, että tuotamme mm. videomateriaalia sekä tutkinnon suorittajien että – arvioijien perehdyttämiseen ja videon erilaisista näyttöympäristöistä. Työn alla ovat myös sähköiset arviointilomakkeet Kaito-tutkintoon. Sovimme työnjaosta sekä aikataulutuksesta, jotta saisimme mahdollisimman paljon materiaalia kasaan ennen kuin konsultoimme Finpedaa uudelleen sopivimman vieruaaliympäristön valinnassa.

3. työpaja toteutui Suomen Diakoniaopiston Oulun kampuksella

Työpajassa oli edustettuna hankeverkoston lisäksi työelämän edustajia. Työpajassa kehitettiin eteenpäin hankkeessa jo kehitettyjä materiaaleja sekä kommentoitiin ja ideoitiin virtuaaliympäristöä.