Kaito hankkeen esittely

Tervetuloa Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon näyttötutkintoaineiston kehittämishankkeen KAITO -blogiin. Blogi toimii kehittämishankkeen työalustana, johon henkeverkosto tallentaa hankkeen ajan työn alla olevaa materiaalia. Haluamme osoittaa työskentelymme olevan läpinäkyvää ja kaikki tahot huomioon ottavaa, joten toivomme saavamme työskentelymme tueksi paljon kommentteja työskentelystämme.

Hankkeen tavoitteena on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen (AT) näyttötutkinnon suunnittelu- ja arviointimateriaalien kehittäminen ja yhtenäistäminen hankeverkoston kesken.

Tavoiteena on tuottaa valtakunnallista näyttötutkintoaineistoa selkeyttämään tutkinnon suorittajan, työelämäarvioijien ja koulutuksen järjestäjien toimintaa ja yhtenäistää näyttötutkinnon suorittamisen ohjeita ja arviointilomakkeita.

Tavoitteena on myös kehittää yhteinen virtuaalinen näyttötutkintoympäristö, johon kaikilla toimijoilla on mahdollisuus päästä.